Biuro rachunkowe Mysłowice

logo

Biuro rachunkowe któremu możesz zaufać

Aktualności

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

W chwili obecnej w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stanowi 60% kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla którego podatniki

Podatnicy, który ponieśli wydatki w okresie od 1 maja 2004 r do dnia 31.12.2013 r będą jednak nadal mieli prawo do złożenia wniosku VZM-1 i ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem terminów określonych w art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 września 2013 r o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Wprowadzono poważne zmiany w odniesieniu do obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Modyfikacje mają ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych.W stosunku do części towarów wrażliwych (dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych i odpady oraz surowce wtórne) stosowany będzie mechanizm odwróconego VAT.

Strony

Aktualności

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

Partnerzy

Pliki

Pliki dla biuro rachunkowe Mysłowice