Biuro rachunkowe Mysłowice

logo

Biuro rachunkowe któremu możesz zaufać

Zmiany w VAT od lipca 2015r.

1. Zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 11 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.  Mechanizm ten polega na tym, że zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru. Od 1 lipca mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w przypadku, gdy nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy nabywbą jest podatnik jest zwolniony z podatku VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia nie występuje. W przypaku transakcji, których przedmiotem są laptopy, tablety, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier (pozycje 28a, 28b, 28c załącznika nr 11) mechanizm odwrotnego obciążenia występuje w sytuacji, jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku przekracza kwotę 20 000 zł.   Zgodnie z art.17 ust.1d i 1e ustawy o VAT, za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się:                                                                                              - transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub wiecej dostaw towarów wymienionych w poz.28a-28c załącznika nr 11, nawet jeżeli są one dokumentowane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,                                                                                                                                                                     - transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust.1a, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz.28a-28c załącznika nr 11.

Aktualności

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

Partnerzy

Pliki

Pliki dla biuro rachunkowe Mysłowice