Biuro rachunkowe Mysłowice

logo

Biuro rachunkowe któremu możesz zaufać

Samochody z kratką w 2014r.

W chwili obecnej w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stanowi 60% kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla którego podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.
To samo ograniczenie dotyczy usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na stosowanie innych przepisów w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów, niż te, które wynikają z dyrektywy unijnej.
Komisja zgodziła się na odliczenie 50% podatku VAT zawartego w cenie samochodów wykorzystywanych nie tylko w działalności gospodarczej. Podatnicy będą mogli odliczyć 50% podatku zarówno w przypadku WNT, najmu czy leasingu samochodu.
Ograniczenie w odliczeniu VAT-u będzie obejmowało także wydatki poniesione na zakup paliwa do ich napędów oraz pozostałe wydatki związane z ich eksploatacją ( naprawy, części, myjnia, itd.)
Jednak polski rząd nie zdążył od dnia 01-01-2014r. ustawę wdrożyć. Nie pozwolił na to proces legislacyjny.
Tak więc od dnia 01 stycznia 2014r. do chwili uprawomocnienia decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art.86a i art.88a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT.
Oznacza to, że podatnicy będą mogli odliczyć cały VAT od samochodów z tzw. kratką, gdy będą posiadali odpowiednie dokumenty, o których mowa w art.86a ust.4 ustawy o VAT pod warunkiem wykorzystywania tych samochodów wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej.
Możliwość stosowania tych przepisów będzie występowała niestety tylko do momentu, w którym wejdą w życie nowe regulacje.

Aktualności

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

Partnerzy

Pliki

Pliki dla biuro rachunkowe Mysłowice