Biuro rachunkowe Mysłowice

logo

Biuro rachunkowe któremu możesz zaufać

Oferta

Oferujemy Państwu usługi w zakresie prowadzenia:

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- ksiąg handlowych,

- ryczałtu ewidencjonowanego,

- ewidencji dla potrzeb podatku VAT,

- innych ewidencji wymaganych przepisami polskiego prawa podatkowego,

- wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie  sprawozdań   finansowych,

- rozliczeń z ZUS:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,

- rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim:

 • sporządzanie deklaracji  z tytułu ekologii,

- obsługi kadrowo-płacowej :

 • sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji chorobowej pracowników i właścicieli firm,
 • obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie i składanie deklaracji  zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Aktualności

 • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

Partnerzy

Pliki

Pliki dla biuro rachunkowe Mysłowice