Biuro rachunkowe Mysłowice

logo

Biuro rachunkowe któremu możesz zaufać

Od 1 października nowelizacja Ustawy o VAT

Wprowadzono poważne zmiany w odniesieniu do obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Modyfikacje mają ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych.W stosunku do części towarów wrażliwych (dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych i odpady oraz surowce wtórne) stosowany będzie mechanizm odwróconego VAT. Oznacza to, że za rozliczenie podatku odpowiadać będzie nabywca, a nie dostawca.W przypadku reszty towarów z tej grupy zastosowanie znajdzie mechanizm solidarnej odpowiedzialności podatkowej.Nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.Okres rozliczania obrotu towarami wrażliwymi skrócony zostanie do 1 miesiąca.Dodany ponadto będzie zapis o zwolnieniu firm handlowych z opodatkowania dostawy towarów spożywczych (np. na krótko przed upływem terminu ich ważności), jeśli jest ona dokonywana na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Dotychczas takie zwolnienie przysługiwało jedynie producentom.Nowelizacja wejdzie w życie 1 października 2013 r.

Aktualności

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

Partnerzy

Pliki

Pliki dla biuro rachunkowe Mysłowice